Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Grginac“ - potpisani ugovori sa izvođačom radova i stručnim nadzorom - Projekt sanacije odlagališta otpada Grginac - Veliko Trojstvo

Novosti

Općina Veliko Trojstvo potpisala je 11. rujna 2020. godine Ugovor za izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada „Grginac“ i Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora građevinskih radova i koordinatora zaštite u fazi izvođenja radova u sklopu projekta Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ KK.06.3.1.04.0009. Projekt, ukupne vrijednosti 12.489.614,04 HRK i ukupno prihvatljivih troškova u visini od 9.704.614,04 HRK, sufinancira se iz Kohezijskog fonda u vrijednosti 8.248.921,93 HRK ili 85% ukupno prihvatljivih troškova. Općina je osigurala ostatak od 15% prihvatljivih troškova kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te kroz Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava s Gradom Bjelovarom.

Za Izvođača radova odabrana je tvrtka BaGERKOP ROBERTO d.o.o. iz Novog Marofa sa cijenom 5.897.974,72 HRK bez 25% PDV-a, koja je Ugovorom preuzela obvezu izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada „Grginac“ u roku od 99 kalendarskih dana, dok je za pružatelja usluge stručnog nadzora građevinskih radova i koordinatora zaštite u fazi izvođenja radova odabrana tvrtka PROSTOR EKO d.o.o. iz Bjelovara po cijeni 95.000,00 HRK bez PDV-a.

Projekt će se provoditi i završiti do kraja ove godine. Cilj projekta je pravilna sanacija i trajno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, koje će rezultirati sprječavanjem daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Provedbom projekta sanirat će se odlagalište otpada in-situ metodom, te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Krajnje korisnike čini cjelokupno stanovništvo općine, a posebno ono koje živi u neposrednoj blizini odlagališta otpada „Grginac“. Provedbom projekta poboljšat će se životni standard stanovnika, njihove nekretnine postat će atraktivnije te će porasti njihova cijena. Isto tako, poljoprivredna proizvodnja koja se odvija u neposrednoj okolini će biti kvalitetnija i sigurnija, a provedba projekta direktno će utjecati na zdravlje ljudi i čistoću okoliša. Također, sama općina će, zbog kvalitetno provedene sanacije i blizine Grada Bjelovara postati atraktivnija i interesantnija mladim obiteljima za život.Natrag