O namaSjedište: Velika Pisanica

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica

Telefon: 043/ 883 920

Fax: 043/ 883 926

OIB: 18872765530

MB: 2575477

E-mail:info@velika-pisanica.hr

Web stranica: www.velika-pisanica.hr

Načelnik Općine Velika Pisanica je Fredi Pali.

Općina Velika Pisanica nalazi se u sjevernom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, na južnim obroncima Bilogore. Općinom je obuhvaćena kompaktna cjelina, koja slijedi prirodni tok od 8 naselja na površini od 83,67km², a ukupno prema posljednjem popisu stanovništva ima 1781 stanovnika. Administrativno središte Općine je naselje Velika Pisanica u kojoj živi 1065 stanovnika, dok su ostala naselja Polum sa 39 stanovnika, Čađavac sa 81 stanovnikom, Nova Pisanica sa 59 stanovnika, Babinac sa 321 stanovnikom, Ribnjačka sa 154 stanovnika, Bedenička sa 16 i Bačkovica sa 46 stanovnika. Za samo mjesto Veliku Pisanicu zanimljivo je to da je duga čak 13 kilometara.. Velika Pisanica na zapadu graniči sa općinom Šandrovac, na jugozapadu sa općinom Nova Rača, na jugu i istoku sa općinom Veliki Grđevac dok na sjeveru graniči sa Virovitičko - podravskom županijom. Udaljenosti nekih gradova u Republici Hrvatskoj do Velike Pisanice su slijedeće: Bjelovar - 26km, Zagreb - 112km, Daruvar - 37km, Virovitica - 36km, Varaždin - 114km, Osijek - 159kn, Rijeka - 274km te Split - 518km.

Središnji dio mjesta Velika Pisanica ima status zaštićenog spomenika kulture III kategorije. Središtem naselja dominiraju crkva sv. Lazara iz 1724 godine i Župna crkva Srca Isusova sa Župnim dvorom iz 1908 godine. Blagdan Srca Isusova ujedno je i dan općine Velika Pisanica koji se svake godine svečano obilježava.

Zbog ratnih događaja ali i slabe ekonomske razvijenosti Općina Velika Pisanica dobila je status II skupine područja od posebne državne skrbi. Općina je u suradnji sa stanovnicima vrlo aktivna na različitim područjima djelovanja, a sve u svrhu podizanja kvalitete života svih njenih stanovnika. Svoj sadašnji i budući razvoj temelji na očuvanoj prirodi, razvoju malog poduzetništva i obrtništva, ekološkoj poljoprivredi, kontinentalnom i rekreacijskom turizmu, kao i brigom za sve socijalne skupine društva, razvojem udruga građana, promovirajući načela održivog razvoja i života u skladu sa prirodom.

Vizija Općine Velika Pisanica definirana je u strateškom dokumentu razvoja općine, a glasi:

Velika Pisanica, općina suvremene poljoprivredne proizvodnje, snažnog poduzetništva, atraktivne turističke ponude i razvijenih društvenih vrijednosti