O nama

Naziv projekta:
Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ (Ref. broj: KK.06.3.1.04.0009)

Kratki opis projekta:
Projektom sanacije odlagališta otpada „Grginac“ sanirat će se in-situ metodom i trajno zatvoriti odlagalište otpada te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Povećat će se vrijednost nekretnina s procjenom godišnjeg povećanja u vrijednosti od 2%. Projekt ostvaruje korist od izbjegnutih emisija stakleničkih plinova, koja se temelji na ukupnoj emisiji CO2 bez projekta i vijeni zbrinjavanja CO2 po toni, korist od izbjegnutih troškova tretiranja procjednih voda koja se temelji na volumenu procjednih voda bez projekta te troškovima transporta i tretiranja.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ je pravilna sanacija i konačno, trajno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, koje će rezultirati sprječavanjem daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Provedbom projekta sanirat će se jedno odlagalište otpada in-situ metodom, te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Kao ciljna skupina projekta određena je Općina Veliko Trojstvo kao prijavitelj, dok će krajnje korisnike predstavljati cjelokupno stanovništvo općine (2.741 DZS 2011), a posebno ono koje živi u neposrednoj blizini odlagališta otpada „Grginac“. Provedbom projekta poboljšat će se životni standard stanovnika, njihove nekretnine postat će atraktivnije te će porasti njihova cijena. Isto tako, poljoprivredna proizvodnja koja se odvija u neposrednoj okolini će biti kvalitetnija i sigurnija, a provedba projekta direktno će utjecati na zdravlje ljudi i čistoću okoliša. Također, sama općina će, zbog kvalitetno provedene sanacije i blizine Grada Bjelovara postati atraktivnija i interesantnija mladim obiteljima za život.

Ukupna vrijednost projekta:
12.489.614,04 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):
8.248.921,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
9. listopada 2018. – 30. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.